Nota legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que hotelmaritim.es es un domini de l'empresa Pujolar Hotel Marítim SL , amb domicili social a C/ Jacint Benavente, 2-10 17480 Roses (Girona), telèfon +34 972 25 63 90, fax +34 972 25 68 75 i correu electrònic info@hotelmaritim.es

La societat Pujolar Hotel Marítim SL, amb el CIF B17048505, figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 346, llibre 0, secció 8, foli 66, full GI-6697, inscripció


Política de privadesa

Pujolar Hotel Marítim, S.L. a través del seu web www.hotelmaritim.es sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuario quedaràn incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Pujolar Hotel Marítim, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatizat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Pujolar Hotel Marítim, S.L. , que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Pujolar Hotel Marítim, S.L., a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses del grup al que pertany Pujolar Hotel Marítim, S.L, així com a unes altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Pujolar Hotel Marítim, S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de www.hotelmaritim.es. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.hotelmaritim.es, mitjançant comunicació escrita dirigida a Pujolar Hotel Marítim, S.L., C. Jacinto Benavente 2 - 10, 17480 Roses (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@hotelmaritim.es


Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Pujolar Hotel Marítim S.L. informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s'incorporaran als fitxers de www.hotelmaritim.es i del grup Pujolar Hotel Marítim S.L. declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup Pujolar Hotel Marítim S.L. amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos previstos legalment.