Hotel Marítim RosesPaís
Nom/Cognoms

1. Informació voluntària
Aquí pot especificar el número d'habitació, les dates de l'estada o la seva informació personal
Hotel
2. Avaluació general
Tornaria a aquest hotel?
Potser algún dia
No
Comentaris (per exemple: ha estat abans en aquest hotel?)
3. Habitació / Restaurant / Bar / Recepció
Si us plau, trïi el grau de la seva satisfacció
  Excel·lent Força satisfactori Normal Poc satisfactori Dolent
Avaluació general de la seva estada amb nosaltres
Amabilitat del servei
Restaurant / Bar (Qualitat dels productes)
Habitació (netedat i estat de la conservació)
Estat de banys (aspecte/comoditat/netedat)

Respondre al questionari »